en-us
  • sv
  • en-us

Minti Terapi

Samtalsterapi

Svarar du oftast per automatik BRA på frågan hur mår du? kanske finns det en rädsla i att uttrycka hur du egentligen mår? eller kanske kan det vara så att du faktiskt inte vet.  Det kan även vara så att du behöver stöd i att förstå dig själv mer på djupet. 

Genom KBT och eller AFT samtalsterapi kan du få en möjlighet att utforska dina tankar, känslor och beteenden. Det är en investering, där du ger dig själv möjligheten att bli den bästa versionen av dig själv. Du kan bl.a få stöd med oro/ångest, stress, nedstämdhet/depression, tvångssyndrom fobi, relationer, utmattningssyndrom, prokrastinering/uppskjutande beteende, sömnproblem.

Samtalsterapin kan både vara individuell eller i par.

På Minti Terapi kan du få stöd i att förstå dina tankar, känslor och utifrån det förändra dina beteenden och minska lidande.  Tillsammans hittar vi nya perspektiv och strategier för att hantera livets utmaningar. Arbetssättet 

är integrativt  med både KBT och AFT, eller renodlad KBT eller AFT, vilken terapiform som kommer stå i fokus väljs utifrån målet med samtalsterapin. 

Under de första samtalen undersöker vi tillsammans dina behov och nuvarande situation,  detta för att skapa oss en tydlig bild av dina svårigheter. Det kan leda till en uppstart av samtalsterapi, där vi gemensamt arbetar mot samtalsterapins mål.  Det vanligaste är att ses en gång i veckan men detta anpassas utifrån dina behov och mål.

Tillsammans gör vi kontinuerliga utvärderingar för att säkerställa att vi är på rätt väg och stämmer av inför avslut.

Tystnadsplikt gäller och är ett grundläggande skydd för din integritet. Ingen information får ges ut utan ditt samtycke. Det finns dock undantag t.ex. om det tros finnas skäl till skada för dig själv eller andra, finns skyldighet att rapportera detta till berörd myndighet.

Kontakt

mintiterapi.se

Hornsbruksgatan 11 11734 Stockholm

info@mintiterapi.se