Om mig

Beteendeterapeut

Jag är född i Kongo Kinshasa (DRC) och uppvuxen i Sverige, jag talar Svenska, Engelska och Lingala. Min bakgrund ger mig en djupare förståelse för den mentala hälsan som är förknippad med kulturella och sociala förväntningar.

 I grunden är jag beteendevetare med pedagogisk inriktning, har grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1), från högskolan SAPU. Jag har läst både kognitiv beteende terapi (KBT) och affektfokuserad psykoterapi (AFT).  i Steg 1 utbildningen har jag även utbildat mig inom mentaliseringsbaserad terapi (MBT. Mentalisering kan beskrivas som förmågan att ha medkänsla både med sig själv och med andra. Sedan flera år tillbaka har jag även utbildat mig inom motiverande samtal (MI)

Jag har lång erfarenhet av individ och gruppcoachning mot uppsatta mål.

Jag är medlem i Svenska Föreningen för Kognitiva, Beteendeinriktade Terapier (SFKBT) och Beteendeterapeutiska föreningen (BTF). Jag följer dessa föreningar yrkesetiska regler och riktlinjer i mitt arbete. 


- Anna Makiese